Må så bra!

HYPNOTERAPI    MASSAGE    AROMATERAPI

HOMEOPATMEDICINER

Komplexmedel och enkelmedel för djur och människor samt cellsalter. 

Den NATURLIGA vägen till kroppens självläkning! Det finns homeopatmedel för nästan allt!

Kontakta mig för mer info!

070-6421710


Ett registrerat homeopatiskt läkemedel har granskats av Läkemedelsverket och bedömts vara säkert och av hög kvalitet. Vid registrering tilldelas produkten ett registreringsnummer som återfinns på produktens etikett.

Ett homeopatiskt läkemedel tillverkas enligt en erkänd homeopatisk metod. Homeopatiska tillverkningsmetoder beskrivs i homeopatiska farmakopéer och innebär kortfattat att en specificerad råvara (t.ex. en växt eller en kemikalie) blandas med ett hjälpämne (t.ex. etanol eller laktos) till en stamberedning/modertinktur. Stamberedningen/modertinkturen späds sedan ut med ett hjälpämne (t.ex. etanol eller laktos) och därefter skakas spädningen. Momentet kallas för potensering.

Homeopatiska läkemedel är noggrant kontrollerade gällande säkerhet och kvalité. Homeopatiska läkemedel får endast användas utvärtes eller intas via munnen (oralt) i Sverige. Vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd bestäms i samråd med en terapeut eller homeopat.